Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

020 - Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)

Nummer som den nationella ISBN-centralen har tilldelat en publikation. Se Finlands ISBN-central. I fältet kan ingå anskaffningsvillkor och ingå  information om t.ex. Anskaffningsvillkor, makulerat eller ogiltigt ISBN. Andra ISBN som hör samman med beskrivningsobjektet kan anges, då fältet upprepas (t.ex. inbunden och häftad upplagans nummer separataISBN för upplagan med hårda- eller mjuka pärmar, hela verkets och ett en del av verkets nummer ISBN som separata fält).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a ‡a ISBN med eventuella kvalifikatorer (NR)

Förklaringar om förlag eller bindningstyp anges inom parentes efter det giltiga numret. Texten ISBN och bindestreck kan skapas på skärm.

c ‡c Anskaffningsvillkor (NR)

Förklaringar om pris och/eller anskaffningsvillkor anges inom parentes.z

‡q Specificerande information (R)

‡z Makulerat/ogiltigt ISBN (R) Delfältet förekommer även med innebörden print-ISBN i (maskinellt eller manuellt skapade) e-boksposter.

Förklaringar om makulerat eller ogiltigt ISBN anges inom parentes.

6 ‡6 Länkning (NR)

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 ‡8 Länk- och sekvensnummer (R)

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

020 ## ‡a 951 978-861952-386-9 (sid.) ‡z 951-861-384-2 (virh.)333-292-8 ‡q hårda pärmar

020 ## ‡a 951-772-249-4 (osa 2, Helsingin kaupungin tietokeskus, nid.)
020 ## ‡a 951-8915-60-1 (osa 2, Suomen historiallinen Seura, nid.)
Teoksella on kaksi kustantajaa.

020 ## ‡a 951-9422-81-1 (Siionin laulut, sid.)
020 ## ‡a 951-9422-82-X (Virsikirja, sid.)

020 ## ‡a 951-776-249-4 (osa 3, Tampereen kaupunginmuseo, sid.) :‡c 11 eur, vain virkakäyttöön978-952-12-4027-0  ‡q mjuka pärmar ‡z 978-952-12-4028-7


020 ## ‡a 978-951-583-523-9 ‡q Svenska litteratursällskapet i Finland ‡q mjuka pärmar

020 ## ‡a 978-91-27-17152-7 ‡q Natur & Kultur ‡q mjuka pärmar

En publikation har två utgivare.


020 ## ‡a  978-951-29-7921-9 ‡q del 2 ‡q hårda pärmar


020 ## ‡a 951-45-8742-1 (verkkojulkaisu, pdf) ‡q PDF

020 ## ‡a 951-45-8967-X (verkkojulkaisu, html) ‡q HTML


020 ## ‡a 0394170660 ‡q Random House ‡q paperback ‡c $4.95

020 ## ‡a 9780060723804 ‡q acid-free paper