Child pages
  • Työryhmän 4 työalue - Kausijulkaisujen ja e-aineistojen hankinta sekä elinkaaren hallinta

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Työryhmien 3 ja 4 toiminta-arkkitehtuuri (Tätä käytetään 8.2.2012 alkaen yhdessä ryhmän 3 kanssa)

Työryhmän 4 toiminta-arkkitehtuuria ei enää käytetä. Linkki on tallella alareunassa Child Pages -listauksessa, sivua voi käyttää muistin tukena.

...