Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Slavica on hankkimassa vuosikerrat 2011-2012 kymmenestä kielitieteen ja kirjallisuuden lehdestä. Sekä vapaasti verkossa olevien että HY:lle lisensoitujen lehtien ( = 10 kielitieteen lehteä vuosilta 2011-12) kokotekstien lukeminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä.

Kirjatuminen palveluun

Klikkaa linkkiä РЕГИСТРАЦИЯ В БИБЛИОТЕКЕ
Täytä nimi ja syntymäaika.
Organisaation kohdalla, klikkaa auki Выбрать ja ilmestyneestä "laatikosta" valitse Город -laatikon alasvetovalikosta vaihtоehto Хельсинки.
Sen jälkeen klikkaa vielä Поиск.
Ilmestyy Хельсинский универистет. Klikkaa siitä.
Tämän jälkeen täytä kohdat страна, имя пользователья, пароль, e-mail ja lopuksi сохранить.
Tämän jälkeen voit ElibraryRu:n pääsivulla kirjautua palveluun sisään kohdassa имя пользователья -> пароль

 Käyttösäännöt

Tähän on tulossa tiivistelmä käyttösäännöistä..

...