Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun löydät hyviä viitteitä, tarkista tuleeko lehti Helka- tai Linda-kirjastoon.

  1.  palvelussa palvelussa on paljon venäläisten provinssiyliopistojen julkaisuja ilmaisina kokoteksteinä. Tiettyjen lehtien kokoteksteihin pääsy edellyttää sopimusta. Slavica on hankkimassa vuosikerrat 2011-2012 kymmenestä kielitieteen ja kirjallisuuden lehdestä.

...