Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r Onlineresurs
Serverlagrat material som kräver access via nätverk.
Exempel: e-tidskrifter, e-böcker 

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

...

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Filformat

a Ett genomgående filformat

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Kvalitetstest Avser förekomsten av testbilder och/eller referenstoner.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Kompression

a Filen är ej komprimerad

...

d Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Exempel: JPEG, MPEG

m Blandade tekniker

n Ej tillämplig u Okänd komprimeringsstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

13 Reformateringskvalitet

a Brukskopia, ej arkivkvalitet

...