Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Internet Exploreria käytettäessä E-lomakkeen raportin valmiiden kuvaajien kopiointi esimerkiksi Wordiin vaatii yhden ylimääräisen napin painalluksen. Saat kuvaajat siirrettyä toisiin ohjelmiin näin:

  1. Klikkaa raportti-sivulla haluamasi monivalintakysymyksen otsikon viereistä kuvaajan linkkiä.
  2. Klikkaa haluamaasi kuvaajaa hiiren oikealla napilla ja valitse vaihtoehto "Copy".
  3. Avaa tarvitsemasi ohjelma, esimerkiksi Word. Liitä kuvaaja tekstiasiakirjaan valitsemalla Home-välilehdeltä vaihtoehto "Paste Special" ja "Device Independent Bitmap". Paina lopuksi OK-nappia.