Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Contents
stylenone

1. Allmänt om Moodle

Section
Column
width30%

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande som används vid Helsingfors universitet. Moodle används via webbläsaren. Till höger en bild av Helsingfors universitets Moodle, testkursens första sida.
Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tenter eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val

...

Column
width70%

Image Added

2. Hur man registrerar sig på en kurs

Section
Column
width30%

Du kan ansluta dig till en Moodle-kurs genom att själv registrera dig på en kurs som den kursansvariga/läraren ger dig tillträde till. Registrering sker via Moodles startsida: http://moodle.helsinki.fi

...

.

...

Välj först rätt kurs. Öppna ”Kurskategorier”, välj fakultet och skriv kurs i fältet ”Sök kurser”. Sök på kursens namn, en del av namnet eller kursens förkortning.
Om du inte hittar rätt kurs, kontrollera med läraren hur man registrerar sig på kursen. Om läraren har skickat en länk till kursen, kan du använda den direkt för att registrera dig på krusen (i så fall behöver du inte söka kursen bland kategorierna).

Column
width70%

Image Added

Section
Column
width30%

Registrera dig på kursen genom att öppna rätt kurs under kurskategorier (klicka på kursens namn).

Column
width70%

Image Added

Section
Column
width30%

Ge ditt användarnamn och lösenord (Användare vid Helsingfors universitet). Också ett s.k. begränsat tillstånd (på finska kevyttunnus) kan användas när du loggar in som ”Användare vid Helsingfors universitet”.

Column
width70%

Image Added

Section
Column
width30%

Avsluta med att ge kursnyckel (om kursen har en kursnyckel). Kursnyckel = det lösenord som ska användas när man registrerar sig på kursen och som efterfrågas bara när man registrerar sig på kursen (en enda gång). Kursnyckeln bestäms av den kursansvariga eller läraren.

Column
width70%

Image Added

Tip
titleTips för inloggning på kursområdet
 • Om du inte hittar Moodle-kursen under rätt kurskategori, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontrollera med den kursansvariga/läraren när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om du har tappat kursnyckeln, kan du inte registrera dig på en kurs som kräver kursnyckel. Be din lärare/den kursansvariga om kursnyckeln.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Kontakta universitetets behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/behorighet/
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs. Detta går enkelt när du vill ta bort föråldrade kurser. Ibland kan man avregistrera sig i misstag. Vänd dig i så fall till den kursansvariga om du inte lyckas registrera dig på kursen.


Section

3. Inloggning i Moodle

Inloggning i Moodle sker alltid på adressen http://moodle.helsinki.fi.
Välj Användare vid Helsingfors universitet under Logga in (också användare med begränsat tillstånd (på finska kevyttunnus) är användare vid HU och loggar in på samma sätt).
Om du vill logga in på Helsingfors universitets Moodle med en annan högskolas användarnamn, välj Användare via HAKA.
När du loggar in på Moodle ska du alltid använda ditt eget användarnamn och lösenord vid HU (AD-användartillstånd).

Tip
titleTips
 • Om du besöker samma Moodle-kurser regelbundet kan du också spara kursernas egna webbadresser (så här: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=00000Image Removed) bland webbläsarens bokmärken så har hittar du direkt till de kurser som du har registrerat dig på.
  Om du inte lyckas logga in på Moodle kan det finnas flera olika orsaker:
  • Om du får en felanmälan "Käyttäjäntunnistus ei onnistunut, Authentication did not succeed" (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLoginImage Removed), är lösenordet eller användarnamnet eller båda fel. Gäller ditt användarnamn fortfarande? Gav du kortformen av ditt användarnamn? Har du glömt ditt lösenord? Kontakta universitetets IT-behörighetsexpedition, se http://www.helsinki.fi/atk/svenska/radgivning/.
  • Om du får felanmälan "ERROR, An error occurred while processing your request. Please contact your helpdesk or user ID office for assistance. Error Message: Invalid IdP URL (HTTP 404)", (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLoginImage Removed), har inloggningen tydligen börjat fel. Har du Moodles inloggningssida som bokmärke/favorit i din webbläsare (dvs. adressen https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin)?Image Removed Inloggningen måste alltid börja på Moodles startsida på adressen http://moodle.helsinki.fiImage Removed och Användare vid Helsingfors universitet under Logga in.
  • Om du har loggat in på rätt sida, gett rätt namn och lösenord, och ändå inte lyckas logga in på Moodle och vet att ingen annan (t.ex. dina studiekamrater) kan logga in, är det troligen fråga om ett större avbrott eller en uppdatering. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om avbrott på adressen http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/katkot.htmlImage Removed . Kontakta vid behov universitetets Helpdesk: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/Image Removed

4. Ändring av språkinställningar

...