Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Identtisillä kaksosilla on identtinen perimä, ts. toisin sanoen heidän DNA-sekvenssi sekvenssinsä (emäsparijärjestys) on täysin sama. Sen sijaan heillä voi olla erilaisia altistuksia ja kokemuksia jo kohdusta lähtien (erilainen asento kohdussa, synnytysvauriot, tapaturmat ja taudit lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisina), jotka vaikuttavat ulkonäköön.

Ulkoiset piirteet eivät myöskään määräydy yksin geenien kautta, joten heillä on identtisestä perimästään huolimatta vaihtelua niin kasvojen piirteissä, hiusten ja kehon muodon suhteen. Identtisen kaksosparin kaksosten välillä nämä erot ovat keskimäärin selvästi pienempiä kuin epäidenttisillä, jotka ovat perimältään yhtä samankaltaisia kuin täyssisarukset (mutta ovat kasvaneet samassa kohdussa ja syntyneet samana ajankohtana). Niinpä identtisetkään kaksoset eivät ole aina samanpituiset ja kasvojen pirteet eroavat aina sen verran että omat perheenjäsenet kyllä tunnistavat heidät yksilöinä. Sen sijaan vieraiden voi olla vaikea erottaa heidät.

...