Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Förväntad utgivningstid (NR)
Anges i formen ååååmm (sex tecken). Om uppgifterna delvis saknas, anger man i deras ställe ett bindestreck.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

263 ## ‡a 199412

263 ## ‡a 1998--

...