Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

111 - Huvuduppslag - Konferensnamn (NR)

Konferensnamn som huvuduppslag i bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn.

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

...

a Namn på konferens eller administrativ enhet

c Konferensort (NRR)

d Konferensår Konferensår eller fördragsdatum (NRR). Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR).

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R) Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när #a ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

i AACR2-baserade fält

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost 0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real world Object URI (R)

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

4 Funktionskod Relation (R)
MARC-kod som beskiver relationen mellan person och verk. Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

111 2# ‡a Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät ‡n (1 : ‡d 1990 : ‡c Mekrijärvi)
245 14 ‡a The first meeting of Finnish palaeobotanists : ‡b state of the art in Finland, May 2-4, 1990 = Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalla 2.-4.5.1990 / ‡c Elisabeth Grönlund (toim., ed.)

...

111 2# ‡a Expo '70 ‡c (Osaka, Japan)
245 10 ‡a Japan World Exposition, Osaka, 1970: official report.

110 2# ‡a Japanese Association for Animal Cell Technology. ‡b Meeting ‡n (10th : ‡d 1997 : ‡c Nagoya-shi, Japan)
245 10 ‡a Animal cell technology : ‡b basic & applied aspects : proceedings of the Tenth Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology, Nagoya, Japan, November 5-8, 1997 / ‡c edited by Y. Kitagawa, T. Matsuda, and S. Iijima.