Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Namn på konferens eller administrativ enhet

c Konferensort (R)

d Konferensår Konferensår eller fördragsdatum (NRR)

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

...

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real world Object URI (R)

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

4 Funktionskod Relation (R)
MARC-kod som beskiver relationen mellan person och verk. Se MARC 21 Funktionskoder.

...