Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Namn på konferens eller administrativ enhet

c Konferensort (R)

d Konferensår Konferensår eller fördragsdatum (NRR)

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

...

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost 0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real world Object URI (R)

4 Funktionskod 2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

4 Relation (R)
MARC-kod som beskiver relationen mellan person och verk. Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

111 2# ‡a Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät ‡n (1 : ‡d 1990 : ‡c Mekrijärvi)
245 14 ‡a The first meeting of Finnish palaeobotanists : ‡b state of the art in Finland, May 2-4, 1990 = Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalla 2.-4.5.1990 / ‡c Elisabeth Grönlund (toim., ed.)

...