Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost 0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R) 
Se Kontroll- och länkdelfält.

4 Funktionskod 1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

4 Relation (R)
MARC-kod som beskiver relationen mellan person och verk. Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

110 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Sähkömekaniikan laboratorio.

...