Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

010 - LC-nummer (NR)

Marc-postens unikt nummer getts av Library of Congress.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

010 ## ‡a ##2001627090

010 ## ‡a pa2002021346

I början av beteckning kan finnas ett två- eller trebokstavigt prefix. Om bokstäver inte finns, lämnas positioner blanka.