Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I fälten 500-53X anges anmärkningar om resursen. De specifika anmärkningsfälten används då uppgifterna behövs vid informationssökning eller då anmärkningen inleds med ett introducerande ord eller inledande fras. Fält 500 används för alla andra typer av anmärkningar.