Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r Onlineresurs
Serverlagrat material som kräver access via nätverk. Exempel: e-tidskrifter, e-böcker.

s Fristående apparat

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

...