Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

007 - (C)

...

Käytetään kaikille elektronisille aineistoille (esim. ohjelmat, tiedostot jne.), jotka sisältävät koneluettavaa dataa tai tietokoneella suoritettavaksi/käytettäväksi tarkoitettua ohjelmakoodia. Tähän määritelmään sopivat paitsi ne aineistot, joille on annettu koodi m merkkipaikassa 000/06, myös teksti- ja kuvatiedostot sekä sellaiset digitaaliset video- ja äänitiedostot, joiden käyttöön vaaditaan tietokone (ei tavallinen toistolaite). Esimerkiksi tavallinen musiikkia sisältävä CD-levy käsitetään siis äänitteeksi eikä elektroniseksi aineistoksi.

Jos käytetään vain merkkipaikkoja 00-05, merkkipaikat 06-13 täytetään täyttömerkeillä (|). Jos johonkin merkkipaikkaan 06-13 annetaan jokin koodi, muutkin merkkipaikat pitää täyttää

...

Elektroniskt lagrade resurser

00 Bärartyp

c Digitalt Elektroniskt lagrad resurs
Alla typer av ditala eller elektroniska resusr, till exempel e-böcker, e-tidskrifter och andra text- eller bildfiler, samt sådana digital elektroniskt lagrade video- och ljudfilmer som kräver dator och enbart en vanlig avspelningsutrustning.
Hit även dataspel, datorbaserade multimedier, onlinetjänster och andra resurser med medietyp m i postetiketten (000/06).
En vanlig CD-skiva med en musikinspelning behandlas däremot som ljudinspelning, inte som digitalt elektroniskt lagrad resurs.

06-13 Möjlig utbyggnad av fältet: Om någon kod anges i detta område ska samtliga positoner vara markerade. I annat fall (dvs. då enbart positionerna 007/00-05 används), ska 007/06-13 fyllas ut med fyllnads- (|) eller blanktecken.

01 Särskild bärarbeteckning

...

f Datorkassett
Flyttbar modul med skriv- och läsbart magnetband.

h Datorbandspole
Flyttbar spole med skriv- och läsbart magnetband.

j Skiva för magnetisk lagring
Exempel: disketter

k Datorkort

m Magnet-optisk skiva
Helt eller halvt raderbar skiva med hög lagringsdensitet. Läs- och skrivbar via laser.

...

r Onlineresurs
Serverlagrat material som kräver access via nätverk.
Exempel: e-tidskrifter, e-böcker  .

s Fristående apparat

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad | Fyllnadstecken. Får även vara #
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a En färg som kontrasterar mot vitt
Fiiler avsedda att procuceras i en färg annan än svart/svartitt (se kod b).

b Svartvit
Filer avsedd att produceras i svartvitt. Rena textfiler utan färgillustrationer får denna kod.

c Flera färger

g Gråskala
Filer producera i varierande gråskalor.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Mått
Kan avser bäraren eller dess behållares storlek. Endast de vanligaste storlekarna anges med särskild kod, övriga kodas z (annan).

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Ljud

# Inget ljud

a Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud

...

06-08 Bit-djup i bildfiler
Bit-djupet bestäms av det antal bits som behövs för att definiera varje pixel i en bild.

...

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Filformat

a Ett genomgående filformat

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Kvalitetstest
Avser förekomsten av testbilder och/eller referenstoner.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

11 Master/Källa
Avser digitalt reformaterat material.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Kompression

a Filen är ej komprimerad

...

d Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Exempel: JPEG, MPEG

m Blandade tekniker

n Ej tillämplig u Okänd komprimeringsstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

13 Reformateringskvalitet

a Brukskopia, ej arkivkvalitet

...