Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

w Pergament
Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numer även till finare bokbinderiarbeten.

x Ej tillämplig

y Annan bas
Annat än q, r, s, t.

...