Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

i ISBD-interpunktion angiven
Bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA ska innehålla kod i.

n Ej ISBD-baserade regler, ISBD-interpunktion saknas

u Katalogiseringsregler okända
För poster som skall exporteras eller importeras då man inte kan definiera en lämplig kod för de katalogiseringsregler som använts. Kod u kan användas i poster som konverterats från andra metadataformat än MARC.

...