Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Inledning till bibliografiska formatet

Formatet för bibliografiska poster är ämnat för följande material:

...

Fortlöpande textresurser - t.ex. tidskrifter, dagstidningar och årsböcker. Också benämnd seriell publikation seriella publikationer och periodika.

Elektroniskt material - dataprogram (innefattar program, spel, typsnitt), numeriska data, datorbaserad multimedia, nätbaserade system och tjänster. Dessa medietyper kan också kodas som andra medietyper, om innehållet så bestämmer.

...

I den bibliografiska posten ingår uppgifter om titel, upphovsman, ämnesord, anmärkningar och uppgifter om den fysiska beskrivningen.

Bibliografiska posttyper

Bibliografiska MARC-poster skiljer sig från andra MARC-poster genom koder som skrivs in i Leader 06 (Kompletterande mediespecifika typer). Koderna står för följande resurser:

...

Karta -- Cartographic material

Handskrift (karta) -- Manuscript cartographic material

...

Blandad resurs -- Mixed material

Fyllnadstecken

Fyllnadstecken (ASCII 7C hex), som här anges med ett vertikalt streck (|), kan användas i vissa positioner i fält 006, 007 och 008 och i länkfältens (760-787) delfält 7. Fyllnadstecken får ej användas i någon position i postetiketten, och inte heller i fältkoder, indikatorer eller i delfältskoder. Fyllnadstecknet anger att formatet kräver användningen av en kod, men att katalogiseraren inte velat ange någon kod.