Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Partitur för konsertframförande (Full score)

b Komplett partitur i studieformat (Full score, miniature Studiepartitur (Miniature or study size)

c Klaverutdrag (Accompaniment reduced for keyboard)

...

n Ej tillämpligt
Manifestationen är ej tryckt eller handskriven musik utan t.ex. ljudupptagning.

p Pianopartitur

u Okänt format

z Annat format
Inget av ovan nämnda format är tillämpligt.

...