Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

008 - (CR) Fortlöpande

...

resurser

Avser fält 008, position 18-34, för fortlöpande textresurser, alltså i poster där båda av följande villkor är uppfyllda:

...