Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

26 Typ av elektronisk resurs (=006/09)
Informationen kan motsvara klartextinformation i exempelvis fält 516. Vissa koder (d, e, h) från äldre regelpraxis kan finnas i äldre poster men används ej.

...