Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Oletus yliopisto-opetuksen suunnittelussa on edelleen lähiopetuksessa ja luento- tai seminaarimuotoisissa kursseissa. Näihin on eri laitoksilla ja tiedekunnilla tuntimäärän laskentatapoja perustuen esimerkiksi opintoviikkomäärään, opetuskieleen ja ko. opettajan opetuskertoihin ko. kurssilla. Meiltä OK:sta kysytään aina välillä, miten verkko-opetuksen valmistelun ja toteutuksen kuormittavuus opettajalle kannattaisi laskea suhteessa perinteiseen kurssin toteuttamisen tuntimäärään tai hintaan. Meillä ei ole ollut siihen valmista vastausta, ja omien satunnaisten tuntiopettajiemme kanssa olemme sopineet työtehtävistä ja korvauksista tapauskohtaisesti. Fabussa on tarkoitus keskustella ja hakea yhteistä käsitystä aiheesta.

  • Jos sinulla on hyviä käytänteitä siitä, miten opettajille ja varsinkin tuntiopettajille korvataan kurssin verkkotyöskentelyn suunnittelu- ja toteutustyö, tule jakamaan näitä käytäntöjä!
  • Jos sinulla on hyviä kysymyksiä siitä, minkälaisiin käytäntöihin teillä olisi tarvetta, tule kysymään!

Kerätään ideat ja kokemukset etherpadiin

t. Anni Opetusteknologiakeskuksesta