Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Konfabulaari 24/7 tai 8/5?

Eli TVT:n opetuskäytön kansallinen yhteistoiminta 201X. Jätämmekö IT-Pedan ja SVYn virtuaaliarkeologeille, muistellaanko vanhoja vai tehtäisinkö jotain uutta uudella tavalla? (Lauri Saarinen ja Venla Hirvikoski)

Pidetään vapaamuotoinen keskustelutilaisuus aiheesta. Muutama miete asiaan liittyen :

IT-Peda syntyi tarpeeseen verkostoitua uudella alueella aikana, jolloin ensimmäisiä opetusteknologian käyttöä tukevia ja tutkivia yksiköitä perustettiin yliopistoihin. Verkosto jakoi paljon tietoa keskenään, tapasi (kasvokkain)  muutaman kerran vuodessa, tuotti tietoa ja teki myös hankkeita. SVY:n taival alkoi samoihin aikoihin; se muodostettiin verkostoimaiseksi organisaatioksi, mutta muodollisemmaksi kuin IT-Peda. SVY samoin järjesti lukuisia tapahtumia ja tapaamisia sekä teki mittaviakin hankkeita.

Onko maailma muuttunut siten, ettei "kansallisen" tason yhteistoimintaa enää tarvita? Riittääkö oman työ kehittämisen tueksi keskustelut läheisimpien työkaverien kanssa, ja tehdäänkö yhteistyötä vain selkeästi konkreettista hyötyä tuottavien projektien parissa? 

Onko kaikkien keksittävä pyörää yhä uudelleen ja uudelleen. Voisimmeko löytää uusia tapoja toimia yhdessä ja jakaa osaamista sekä hyviä käytäntöjä yli korkeakoulurajojen. Tulisiko opetusteknologian parissa työskentelevien yliopistolaisten keksiä uusia keinoja kehittää osaamistaan yhteistoiminnallisesti, jakaa tietoa ja kokemuksia, etsiä yhteisiä kehittämiskohteita jne.? Jos vastaus on kyllä, niin millä keinoin se tapahtuisi? 

Tämän tapaamisen ainoana konkreettisena jatkotoimenpiteenä ei saa olla sähköpostilistan tai veppisivun perustaminen. :) 

Muistiinpanoja tapaamisesta

Ei perustettu uutta listaa, eikä sivustoa. :) Vipu-tiimiläiset tekivät muistiinpanoja keskustelukierroksesta, jonka aikana osallistujat kertoivat omista verkostokokemuksistaan. Käymme Venlan kanssa vielä muistinpanot läpi, mutta tässä muutama huomio keskustelusta:

 • toimivat verkostot jatkavat ilman rahoitustakin
 • usein verkostotoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, intohimoon ja yhteiseen kiinnostuksen kohteeseen
 • verkostooon kuulumisesta on hyötyä: tiedon ja kokemusten jakaminenkin riittää
 • epäviralliset verkostot, jonkin pienenkin asian ympärillä pyörivät, voivat elää pitkään
 • epävirallinen ryhmä ja tarpeesta syntynyt toimii
 • rahoitetut verkostot: toiminta loppuu kun rahoitus loppuu, miten toimintaa voisi lannoittaa, kannattaako lannoittaa?
 • verkoston tulee tuntua omalta

Muutamia malleja 

 • somessa voisi toimia 
 • Rakenteita on jo …
 • Käyttöön joku FB-ryhmä? Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education
 • Mikä fokus … verkko-opetus, verkkopedagogiikka, Paikka jossa jaetaan asioita”blogit, feedit, lähteet, hyvät käytänteet,