Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voit tehdä ja liittää suoraan tietosuojaselosteen lomakkeelle. Tietosuojaseloste on tietosuojavaltuutetun toimiston standardin mukainen.

Image Added