Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Tässä fabussa perehdymme siihen, millä tavoin Helsingin yliopistossa tehdään etäajastettuja tallennuksia eri saleista. Esittelemme Opencast Matterhorn -järjestelmän, jolla on tehty tallenteita syksyn 2011 aikana neljästä eri luentosalista. Videoita voi katsella demo-käyttöliittymällä osoitteessa:

http://ocast-engage.it.helsinki.fi:8080/engage/ui/index.html

"Mikä on yliopistomme kolmas perustehtävä? Onko se yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen mm. avoimin opetusmateriaalein vai materiaalien sulkeminen yliopistoyhteisön ulkopuolelle salasanoin ja palomuurein" - kas tuossa pulma, josta keskustelemme tässä fabussa.

Reaaliaikainen keskustelu osoitteessa:

http://piratepad.net/BVkBx21Nlm

Etukäteisluettavaa innokkaille: https://wiki.helsinki.fi/display/luentotallennus

Lisätietoa: http://opencast.org/matterhorn/