Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Työryhmä Minna Lakkala, Merja Bauters, Liisa Ilomäki, Sami Paavola, Kari Kosonen &  Jiri Lallimo

 • Tukeeko yliopisto-opiskelu työelämässä ja tutkimuksessa tarvittavia tietokäytäntöjä?
 • Mitä ovat tällaiset uudet tietokäytännöt joita pitäisi oppia?
 • Mikä on uuden teknologian rooli tässä?
 • Muuttavatko tällaiset erilaiset käytännöt teknologian käytön kokemusta?
 • Kuinka paljon yhteisöllistä työskentelyä kahden periodin jaksoisella kurssilla voidaan vaatia?
 • Miten voisit kehittää omaa opetustasi?

Sisältö

Kaksi kurssiesimerkkiä

1. Verkkoteknologia tietokäytäntöjen kehittämisessä yliopiston semiotiikan metodologia -kurssilla

 • Esitys seminaarissa: 2010 Sulautuva oppiminen ja opetus
 • Artikkeli: Tiedonluominen ja sosiaalinen media korkeakoulutuksessa – Suorittamisesta yhdessä luomiseen ja arviointiin (Muukkonen & Bauters, 2011) kirjassa Silmät auki sosiaaliseen mediaan

2. Laadulliset ja mixed methods käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa

 • Artikkeli: Collaborative conceptual mapping in teaching qualitative methods (Kosonen, Ilomäki & Lakkala, 2010) kirjassa Blended learning in Finland

Trialoginen lähestymistapa oppimiseen

Trialoginen oppiminen korostaa pitkäjänteistä, konkreettista asioiden yhteisöllistä työstämistä oppimisen perustana (ks. lyhyt wiki-esitys "Trialogical learning" tai esim. Paavola & Hakkarainen 2009)

Trialogi = Sellainen prosessi, jossa kaksi tai useampaa tahoa kehittää ja muokkaa joitain konkreetteja "kohteita" (projektitöitä, dokumentteja, malleja, toimintatapoja, jne.) johonkin jatkokäyttöön. Tähän kuuluvat erilaiset kolminaisuudet, mm. 1) konkreetti, kehittyvä kohde, 2) omat muokkaukset, 3) muiden tekemät tai edellyttämät muokkaukset.

Knowledge Practices Environment -työkalun ihmettelyä ja kokeilua

KPE on avoimeen lähdekoodiin perustuva virtuaalinen työtila, jossa voidaan joustavasti suunnitella ja kehittää yhteisen prosessin sisältöjä, tehtäviä sekä toimijoiden verkostoa. KPE on kehitetty tukemaan trialogista, ”kohteellista” työskentelyä jaettujen dokumenttien, ideoiden tai käytäntöjen kehittämiseksi (ks. Lakkala ym., 2009).

Widget Connector
width560
urlhttp://www.youtube.com/watch?v=RD_vtF9Af5E&noredirect=1
height315

Kirjautuminen KPE:hen osoitteessa http://2d.mobile.metropolia.fi/shared-space/#

Tässä konkreettiset ohjeet, jos joku haluaa kokeilla:

 1. Mene osoitteeseen http://2d.mobile.evtek.fi/shared-space/. Kun menet ensimmäisen kerran, selain saattaa varoittaa webbisaitin turvaongelmasta. Silloin pitää valita vaihtoehto 'Continue to this website'
 2. Valitse sisäänkirjautumissivulta 'Go to the registration page' ja täytä lomake. Valitse kohtaan 'Organization' listasta 'None' jos ei omaa löydy. Paina lopuksi 'Register'.
 3. Kirjaudu sisään luomallasi tunnuksella osoitteessa http://2d.mobile.evtek.fi/shared-space/, jolloin pitäisi avautua näkyviin 'Network view'/'List view', jossa on näkyvissä ainakin ne tilat, jotka on määritelty kaikille avoimiksi.

Voit perustaa uusia jaettuja tiloja tai pyytää tilojen perustajia liittämään sinut jäseneksi jo olemassa oleviin tiloihin. Fabussa käytettiin tilaa nimeltä CSCL2011, jossa on koottuna erilaista materiaalia trialogisesta oppimisesta ja KPE:stä. Voit pyytää pääsyn tilaan fabun vetäjiltä.

Katso myös: https://wiki.helsinki.fi/display/KPE/KPE


Fabun aikana KPE:n CSCL2011-tilaan koottuja kysymyksiä, ideoita ja näkökulmia:

Trialogisen oppimisen ihmettelyä
 • Kuvaus trialogista metaforana on hedelmällistä käyttää opettajien kanssa, kun mietitään verkon opetuskäyttöä.
 • Trialoginen oppiminen oli uusi termi, mutta mielenkiintoinen lähestymistapa yhteisölliseen opiskeluun.
 • Termi on tuttu KPE yhteydessä, mutta ei ole ollut käytössä laajemmin tai ei ole tullut vastaan.
 • Sinänsä vaikuttaa käyttökelpoiselta ja kuvaa hyvin yhteistyötä työelämässä ja koulumaailmassa myöskin.
 • Malli vaikuttaa paljon kokonaisvaltaisempi näkökulma oppimiseen, yleensä eri mallit ovat näkökulmaltaan eksklusiivisia tai "yksisilmäisiä" mutta tätä oikeasti voisi käyttää varmaan missä vain.
 • Mikä on konkreetti kohde? Onko se yhteinen essee? Vai onko se aito konkreettinen ongelma esim. työelämässä, josta voidaan kirjoittaa essee tms.?
 • Ennen ajateltiin, että trialoginen oppiminen tapahtui vasta työelämässä formaalin koulutuksen ulkopuolella. Monologinen oppiminen edelsi trialogista oppimista.
 • Trialogisen oppimisen suhde tiedon/opitun soveltamiseen? Uuden tuottaminen
 • Pystyykö yhden kurssin puitteissa pitkäjänteiseen oppimiseen?
 • Miten jatkokäyttö taataan, onko esim. esseen julkaiseminen seuraavan kurssin käyttöön sellaista?
Ajatuksia KPE:stä
 • Mindmappimäinen hahmottaminen on useille aika luontevaa. Toisaalta yhteinen mindmappi vaatii aika lailla neuvottelua, sillä jokainen jäsentää asiat omalla tavallaan.
 • Toisaalta tässä prosessissa muodostuu yhteinen näkemys.
 • Toimintatapa on ehkä KPE:ssa aidommin yhteisöllinen, ei vain yhden tuotos. Ja osallistumiskynnys on matalampi.
 • Ajatus KPE:hen tallennettujen aineistojen jatkokäytöstä: on hyvä, että ympäristöön tallennetut ideat ja muut aineistot ovat linkitettävissä ja käytettävissä myöhemminkin "muissa prosesseissa".
 • Does the visual impact get lost when artifacts are many?
 • How much training do students need to use this environment?
 • Is this more of a collaborative research tool?
 • What happen's if students are not into Mind mapping?
Sovelluksia opetukseen
 • ?