Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ELibraryRu-portaali on osin vapaasti verkossa jo nyt käytössä, mutta tiettyjen lehtien kokoteksteihin pääsy edellyttää sopimusta. Slavica parhaillaan neuvottelee kielitieteen lehtipaketista.

Tämän syksyn aikana saamme avattua ELibraryRu-palvelun lehdet Nellin kautta käyttöön.

...