Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0


Palattuani töihin vuoden tauon jälkeen, kohtasin ongelman. Mistä saisin mahdollisimman nopeasti käsityksen siitä mitä kuuluu verkko-opetukselle tänä päivänä, missä ovat ne hotspotit, keihään kärjet, trendinenät ja kuumat perunat, joita kannattaa seurata. Eri tieteenaloilla on varmasti omat äänitorvensa, mutta luulisin sosiaalisen median verkostoista löytyvän myös kohtalaisen yleisesti aihetta käsitteleviä blogeja, twitter-tilejä tai muita yhteisöjä joiden seuraamisesta saattaisi olla hyötyä.

...