Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Taustaa

Avoimen verkon (pilvi)palveluina tarjotaan monia hyödyllisiä ja käteviä sovelluksia opiskelun tueksi. Tämän päivän sulautunut oppiminen tapahtuu siis enenevässä määrin myös muualla kuin oppilaitoksen tarjoamissa järjestelmissä. Pitkälti kyse on yksilöiden laajenevasta valinnanvapaudesta ja entistä yksilöllisemmästä ja joustavammasta opiskelusta. Toisaalta tällainen kehitys nostaa myös monia kysymyksiä opettajan roolista, muuttuvasta pedagogiikasta, tietosuojasta ja -turvasta yms. joihin eri oppilaitosten on pian kyettävä vastaamaan.

Sisältö

Työskentely aloitetaan esittelemällä/työstämällä skenaario muutaman vuoden päähän. Skenaario voi olla vaikka kärjistetty malli siitä mitä tapahtuu jos opiskelu "karkaa kokonaan pilveen" ja on täysin oppilaitoksen hallinnan ulottumattomissa.

Sen jälkeen skenaariota tarkastellaan yhdessä esimerkiksi Edward De Bonon kuuden ajatteluhatun avulla ja kirjataan keskeisimmät ajatukset, kysymykset ja mahdolliset ratkaisumallit muistiin, joko tälle wikisivulle tai jonnekin "pilveen".

Skenaario

Muistiinpanot

Kuusi ajatteluhattua

Galleria

Gallery
includeKuusi_Hattua_valkoinen_Hi.jpg, Kuusi_Hattua_punainen_Hi.jpg, Kuusi_Hattua_musta_Hi.jpg, Kuusi_Hattua_keltainen_Hi.jpg, Kuusi_Hattua_vihrea_Hi.jpg, Kuusi_Hattua_sininen_Hi.jpg
columns3

Linkkejä