Child pages
  • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip

Anvisningen är avsedd för studerande som studerar i Helsingfors universitets Moodle-lärmiljö. Anvisningen gäller version Moodle 1.9 som används för närvarande. Bilderna i anvisningen är från en testkurs i Moodle. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för uppdateringen av anvisningen. Förbättringsförslag och kommentarer tas emot per e-post, adress atk-oppimisymparistot@helsinki.fi

Table of Contents
stylenone

...

1. Allmänt om Moodle

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande som används vid Helsingfors universitet. Moodle används via webbläsaren. Till höger en bild av Helsingfors universitets Moodle, testkursens första sida.
Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tenter eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val.

...