Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

OBS. Dessa instruktioner uppdateras inte längre.

Kolla Moodle-instruktioner i Studietjänsten.

Tip

Moodle-instruktionerna är avsedda för studenter som använder Moodle vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till moodle@helsinki.fi.

En övningskurs har skapats på Moodle, Moodle harjoituskurssi / Moodle training course, 2021 (mestadels på finska / engelska). Du kan själv registrera dig på kursen, det behövs ingen kursnyckel. På övningskursen kan du öva de vanligaste funktionerna, så som inlämningsuppgifter och att skriva tentamen. Kursen finns på finska och engelska.

Den nya Moodle 4 versionen kommer att användas vid Helsingfors universitet den 28 juni 2023. Se videon på engelska eller på finska för att se vad som förändras!

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

...

5. Läraren har bedömt uppgiften.

Tentamen


OBS. Dessa instruktioner uppdateras inte längre.


Tip
iconfalse
title

Moodle-tentamina markeras med symbolen image2018-4-17_13-34-17.png. Läraren kan använda Moodle-tentamen för essätentamina, flervalstentamina och andra tentamina som stöder undervisningen. Läraren kan begränsa tillträde till tentamen så att det bara går att komma åt den under vissa tider. Läraren bestämmer också i vilket skede studenten ser sina poäng och de rätta svaren.

Obs. För essätentamina kan det hända att Moodle istället visar symbolen för inlämningsuppgifter, vilken är: image2018-4-17_13-50-56.png. Se instruktionerna för inlämningsuppgifter ovan. Notera att det kan hända att tentamenssvaren granskas i Plagiatkontrollprogrammet Urkund.

...

När läraren tagit i bruk funktionen för att följa framsteg på kursområdet och för minst en av kursens aktiviteter ser du texten Oma edistymiseni i rubrikbalken. Bredvid Oma edistymiseni finns symbolen med ett frågetecken som ger dig mera information. Uppföljningen syns på fyra olika sätt:

  • Streckad ruta med en blå markering: läraren har bestämt ett automatiskt prestationskrav som du har uppfyllt.
  • Streckad ruta som är tom: läraren har bestämt ett automatiskt prestationskrav som du inte ännu har uppfyllt.
  • Ruta med en blå markering: läraren har gett instruktioner för när en prestation är avklarad och du har själv markerat att den är det.
  • Tom ruta: äraren har gett instruktioner för när en prestation är avklarad och du har inte ännu markerat att den är det.

Image Removed

Du ser också hela kursens framsteg som en sträcka på Kursöversikt-sidan.

, du kan se aktivitetsdatum och slutförandekriterier i aktiviteten. Den grå färgen och texten "att göra" indikerar att du inte har gjort uppgiften ännu. Om färgen är grön och texten är "slutförd" har du gjort uppgiften. Beroende på de inställningar som gjorts av läraren visas datum och kriterier också på kurssidan:

Image Added

Läraren kan lägga till en slutförandeförlopp balk Läraren kan lägga till en balk eller tidslinje för att underlätta framstegens uppföljning. Lärarens inställningar avgör vilka uppgifter som måste vara gjorda för att det ska synas i balken och när balken markerar dem som avklarade. När en uppgift är avklarad markeras det med grön färg i balken. Blå färg betyder att uppgiften ännu är ogjord. Rött betyder att uppgiften är försenad.


Tidslinje ger en översikt över deadlines på Kursöversikt-sidan. Deadlines kan sorteras efter förfallna eller kommande inlämningsdatum eller efter förfallodatum per kurs.


Image Added

Du ser också hela kursens framsteg som en sträcka på Kursöversikt-sidan.

Spara det som du har skapat – portfolietänkande

...