Child pages
 • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tip

Moodle-instruktionerna är avsedda för studenter som använder Moodle vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till moodle@helsinki.fi.

En övningskurs har skapats på Moodle, Moodle harjoituskurssi / Moodle training course, 20202023. Du kan själv registrera dig på kursen, det behövs ingen kursnyckel. På övningskursen kan du öva de vanligaste funktionerna, så som inlämningsuppgifter och att skriva tentamen. Kursen finns på finska och engelska.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

...

Tip
titleTips för inloggning på kursområdet
 • För vissa kurser räcker det att anmäla sig i Sisu för att komma in i Moodle-området. Observera dock att det kan ta upp till två timmar efter att du har anmält dig för att komma in i Moodle-området.
 • Om du inte hittar Moodle-kursen, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontakta den kursansvariga läraren och ta reda på när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om kursen kräver en kursnyckel kan du inte registrera dig utan den. Be din lärare om kursnyckeln om du inte känner till den.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Se instruktioner för att byta lösenord på nätet eller besök vid behov ett ID Point-serviceställe.
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs genom att klicka på ”Avregistrera mig från [kursens namn]” under kugghjulsmenyn uppe till höger.  Avregistrera dig inte från kursområdet innan du har fått kursvitsordet i Sisu!  Om du avregistrerar dig från kursen göms alla dina inlämnade uppgifter och deras bedömning för läraren. Om du av misstag avregistrerar dig från en kurs ska du kontakta den kursansvariga läraren och be att hen registrerar dig igen och återställer dina uppgifter.

...

När läraren tagit i bruk funktionen för att följa framsteg på kursområdet och för minst en av kursens aktiviteter ser du texten Oma edistymiseni i rubrikbalken. Bredvid Oma edistymiseni finns symbolen med ett frågetecken som ger dig mera information. Uppföljningen syns på fyra olika sätt:

 • Streckad ruta med en blå markering: läraren har bestämt ett automatiskt prestationskrav som du har uppfyllt.
 • Streckad ruta som är tom: läraren har bestämt ett automatiskt prestationskrav som du inte ännu har uppfyllt.
 • Ruta med en blå markering: läraren har gett instruktioner för när en prestation är avklarad och du har själv markerat att den är det.
 • Tom ruta: äraren har gett instruktioner för när en prestation är avklarad och du har inte ännu markerat att den är det.

Image Removed

Du ser också hela kursens framsteg som en sträcka på Kursöversikt-sidan.

Läraren kan lägga till en balk eller tidslinje , du kan se aktivitetsdatum och slutförandekriterier i aktiviteten. Den grå färgen och texten "att göra" indikerar att du inte har gjort uppgiften ännu. Om färgen är grön och texten är "slutförd" har du gjort uppgiften. Beroende på de inställningar som gjorts av läraren visas datum och kriterier också på kurssidan:

Image Added

Läraren kan lägga till en slutförandeförlopp balk för att underlätta framstegens uppföljning. Lärarens inställningar avgör vilka uppgifter som måste vara gjorda för att det ska synas i balken och när balken markerar dem som avklarade. När en uppgift är avklarad markeras det med grön färg i balken. Blå färg betyder att uppgiften ännu är ogjord. Rött betyder att uppgiften är försenad.


Tidslinje ger en översikt över deadlines på Kursöversikt-sidan. Deadlines kan sorteras efter förfallna eller kommande inlämningsdatum eller efter förfallodatum per kurs.


Image Added

Du ser också hela kursens framsteg som en sträcka på Kursöversikt-sidan.

Spara det som du har skapat – portfolietänkande

...