Child pages
 • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tip

Moodle-instruktionerna är avsedda för studenter som använder Moodle vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till moodle@helsinki.fi.

En övningskurs har skapats på Moodle, Moodle harjoituskurssi / Moodle training course, 20202023. Du kan själv registrera dig på kursen, det behövs ingen kursnyckel. På övningskursen kan du öva de vanligaste funktionerna, så som inlämningsuppgifter och att skriva tentamen. Kursen finns på finska och engelska.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

...

Tip
titleTips för inloggning på kursområdet
 • För vissa kurser räcker det att anmäla sig i Sisu för att komma in i Moodle-området. Observera dock att det kan ta upp till två timmar efter att du har anmält dig för att komma in i Moodle-området.
 • Om du inte hittar Moodle-kursen, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontakta den kursansvariga läraren och ta reda på när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om kursen kräver en kursnyckel kan du inte registrera dig utan den. Be din lärare om kursnyckeln om du inte känner till den.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Se instruktioner för att byta lösenord på nätet eller besök vid behov ett ID Point-serviceställe.
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs genom att klicka på ”Avregistrera mig från [kursens namn]” under kugghjulsmenyn uppe till höger.  Avregistrera dig inte från kursområdet innan du har fått kursvitsordet i OodiSisu!  Om du avregistrerar dig från kursen göms alla dina inlämnade uppgifter och deras bedömning för läraren. Om du av misstag avregistrerar dig från en kurs ska du kontakta den kursansvariga läraren och be att hen registrerar dig igen och återställer dina uppgifter.

...

Om du vill ha bort någon gammal kurs från Kursöversikt-sidan kan du avregistrera dig själv. Efter avregistreringen kan du inte längre alls komma åt kursområdet, och det du skapat på kursens Moodle-område göms för läraren, så avregistrera aldrig dig själv från en kurs vars bedömning ännu inte registrerats i OodiSisu! Du avregistrerar dig från en kurs genom att klicka på kugghjulet uppe till höger image2018-6-27_13-52-38.png och välja ”Avregistrera mig från [kursens namn]. Efter det försvinner kursen också från din Kursöversikt-sida. Läraren kan flytta sin kurs till Tidigare-fliken och/eller stänga kursen för studenterna så att alla arbeten fortfarande sparas, men kursen tas bort från fliken för pågående kurser på Kursöversikt-sidan. Gör din lärare uppmärksam på de här möjligheterna om kursen är avslutad och du inte vill avregistrera dig helt och hållet. Läraren stänger kursen för alla studenter på en gång.

...

Tip
iconfalse

m244_keskustelualue.png Forum är Moodles mest mångsidiga verktyg. Diskussionsforumet kan förutom för nätdiskussion utnyttjas också för inlämning av uppgifter och för kollegial feedback. Ni kan också utnyttja diskussionsforumet för grupparbeten, som stödkanal vid sidan om wikin. Diskussionsforumets styrkor är att

 • det meddelar dig per e-post om alla nya inlägg om du så vill. Den här funktionen kan du också använda som väckarklocka för din egen verksamhet; t.ex. för att komma ihåg att opponera ett seminariearbete som har lämnats in.
 • du får se de andra studenternas inlägg och inlämnade uppgifter och kan fortsätta diskussionen kring dem
 • läraren kan vid behov begränsa synligheten gruppvis, vilket möjliggör grupparbete på masskurser. Vid behov kan diskussionsforumen göras personliga för individuellt arbete mellan lärare och student.

Läraren kan granska uppgifterna som lämnas in i forumet med plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Läs också Nätetikett


Panel
borderColor#eda04f
bgColor#ffffff
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#eda04f
borderStylesolid
titleSnabbt tips: delta i diskussionsforumet
 • Inled en ny diskussion genom att välja ”Lägg till et nytt diskussionsämne”
 • Skriv en beskrivande rubrik för diskussionen i fältet för Ämne, och skriv ditt meddelande i meddelanderutan. Meddelandet skickas när du trycker på ”Publicera inlägget i diskussionsforumet”.
 • Tryck på ”Svar” om du vill svara på ett inlägg i forumet. Rubriken för ditt inlägg kopieras från ursprungsmeddelandet och du kan ändra den till något mera beskrivande.
 • I 30 minuter efter att du har publicerat ett inlägg kan du redigera det eller radera det, men inte efter det. Om du senare vill redigera eller radera ett inlägg måste du tala med kursens lärare.

...

Tip
iconfalse
title

m244_tehtavanpalautus.pngUppgifterna kan enligt lärarens anvisningar lämnas in antingen som dokument och/eller i Moodles editor som text. Du kan också ha möjlighet att skriva tilläggsinformation om din inlämning. I kommentarrutan kan du t.ex. förklara ditt ämnesval eller ge instruktioner för i vilken ordning dokumenten ska läsas.

Efter inlämningen kan läraren ge feedback och/eller ett vitsord. Du kan se bedömningen där du lämnade in uppgiften.

Uppgifter och tentamina mm kan kontrolleras i Urkund plagiatkontrollprogrammet. Du får ett automatiskt meddelande och information om saken när du lämnar in uppgiften. Inlämningen går till granskning i Urkund och när rapporten är klar ser din lärare (och möjligen också du) den i Moodle. Ytterligare information om plagiatkontrollprogrammet och om vetenskapligt skrivande hittas i Älä kopsaa-bloggen (också på svenska) Instruktioner för studerande: Att identifiera plagiat och använda Urkund.

När det är frågan om individuella arbeten ser studenterna inte vad de andra har lämnat in.

Om det är ett grupparbete kan uppgiften också lämnas in som grupp, om bara läraren har möjliggjort det i inställningarna. Om ni lämnar in arbetet som grupp måste ni komma överens om vem som lämnar in det färdiga arbetet åt läraren. Hela gruppen ser inlämningen och lärarens bedömning.

Efter inlämningen kan läraren ge feedback och/eller ett vitsord. Du kan se bedömningen där du lämnade in uppgiftenDu kan också ha möjlighet att skriva tilläggsinformation om din inlämning. I kommentarrutan kan du t.ex. förklara ditt ämnesval eller ge instruktioner för i vilken ordning dokumenten ska läsas.


Panel
borderColor#eda04f
bgColor#ffffff
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#eda04f
borderStylesolid
titleSnabbt tips: delta i diskussionsforumet

Obs! Så att läraren ska kunna granska din uppgift måste den innehålla ditt namn och studentnummer eller personsignum. Inlämningsuppgifterna lämnas åt läraren, så de andra studenterna ser dem inte (förutom vad gäller grupparbeten).

Kom ihåg att lämna in och skicka uppgiften innan sista inlämningsdatum som läraren fastslagit.

Du kan skriva och redigera texten i Moodles editor. Det går också att skriva texten i ett textredigeringsprogram först

Att skapa text i Moodle och lämna in den:

 • Börja med att klicka på Lägg till bidrag.
 • filer

  1. Skapa uppgiften i ett texthanteringsprogram, t.ex. Word, och kopiera in den i editorn. Det lönar sig att slutgiltigt redigera textens utformning i editorn.
  2. Spara ändringar. Senare kan du redigera din inlämning genom att trycka på Redigera min inskickade lösning. När ditt arbete är klart och sidan visar en knapp för att skicka in uppgiften till bedömning, klicka då också på den.

  Att lämna in filer

  1. Skapa uppgiften i ett texthanteringsprogram, t.ex. Word, och konvertera gärna filen till pdf.
  2. Lämna in uppgiften genom att klicka på Lägg till bidrag.
  3. Klicka på dokument-ikonen och välj konvertera gärna filen till pdf.
  4. Lämna in uppgiften genom att klicka på Lägg till bidrag.
  5. Klicka på dokument-ikonen och välj din fil, eller dra den till den blåa pilen i mitten av rutan. Under Spara som kan du spara filen under ett nytt namn. I vissa fall har läraren valt inställningar som gör att du kan lämna in fler än en fil.
  6. Välj licensen ”Alla rättigheter är reserverade”.
  7. Klicka på Ladda upp den här filen.
  8.  Klicka på Spara ändringar. Obs. Om sidan ännu har en knapp för att skicka in uppgiften för bedömning, klicka på den också.
  9. Om du vill radera en fil som du redan har laddat upp klickar du på filen och väljer radera.

  Moodle skickar inget bekräftelsemeddelande när filen tagits emot, men vid Inlämningsstatus ser du om uppgiften är Inlämnad för bedömning.

  Efter inlämningen kan läraren ge feedback som du ser där du lämnade in uppgiften. Eventuell feedback och bedömning ser du också i menyn till vänster på kurssidan under rubriken Vitsord.

  Rutan Inlämningsstatus

  Här ser du bedömningens status, och när inlämningen är bedömd ser du också eventuell feedback.  I rutan finns en sammanfattning av din inlämning: början av texten du skrivit i editorn, en lista på inlämnade filer och de kommentarer du skrivit.

  • Inlämningskommentarer: Du kan ge läraren ytterligare information om din inlämning. Klicka på Kommentarer ([antal redan skrivna kommentarer]) och välj Spara kommentar när du har skrivit färdigt.
  • Redigera min inskickade lösning: Du kan lägga till och redigera filer och nättexter i din inlämning
  • Skicka till bedömning : Om inlämningsuppgiften har den här knappen måste du komma ihåg at klicka på den! På det här sättet bekräftar du för läraren att din inlämnade uppgift är slutgiltig och att du inte tänker göra ändringar. På samma gång låser du också svaret så att du inte längre kan redigera det.

  Bildexempel på inlämning

  I den här uppgiften kan du lämna in både nättext i editorn och högst tre filer, och skriva kommentarer till inlämningen. Inlämningsuppgiften har också Skicka till bedömning-funktionen, genom vilken studenten bekräftar sin inlämning (funktionen används inte alltid).

  Förstora bilderna genom att trycka på dem.

  1. Lägg till bidrag.

  Image Removed

  2. Du kan skriva i editorn och/eller lämna in filer.

  Image Removed

  3. Du kan redigera din inlämning. En redan uppladdad fil kan du radera genom att klicka på filens symbol och Radera i fönstret som öppnas. Obs! Om Skicka till bedömning-funktionen är i användning måste du komma ihåg att klicka på den. Efter det kan inlämningen inte längre redigeras.

  Image Removed

  4. Uppgiften har lämnats in till läraren, men läraren har inte ännu bedömt den.

  Image Removed

  5. Läraren har bedömt uppgiften.

  Image Removed

  Tentamen

  ...

  Moodle-tentamina markeras med symbolen image2018-4-17_13-34-17.pngImage Removed. Läraren kan använda Moodle-tentamen för essätentamina, flervalstentamina och andra tentamina som stöder undervisningen. Läraren kan begränsa tillträde till tentamen så att det bara går att komma åt den under vissa tider. Läraren bestämmer också i vilket skede studenten ser sina poäng och de rätta svaren.

  Obs. För essätentamina kan det hända att Moodle istället visar symbolen för inlämningsuppgifter, vilken är: image2018-4-17_13-50-56.pngImage Removed. Se instruktionerna för inlämningsuppgifter ovan. Notera att det kan hända att tentamenssvaren granskas i Plagiatkontrollprogrammet Urkund.

  Före tentamen

  Innan tentamen börjar ska du försäkra dig om att du har fungerande internetuppkoppling och lugn och ro omkring dig.

  Läs lärarens instruktioner i god tid före tentamen. Om Moodle-kursen har ett område där du kan testa att göra en tentamen rekommenderas det att du gör det för att bekanta dig med tekniken. Du kan be din lärare att skapa ett område för att testa tentamen. Övningskursen på Moodle erbjuder också möjligheten att testa tentamina (på finska och engelska).

  Tentamen inleds

  Ofta är tentamina tidsbestämda så att frågorna publiceras ett bestämt klockslag.

  Påbörja tentamen genom att klicka på Image Removed. Om du inte ser knappen måste du ladda sidan på nytt.

  Det kan uppstå rusning på Moodle när tentamen börjar. Då ska du vänta en stund, uppdatera webbläsaren och öppna tentamen igen. 

  ...

  Att skapa text i Moodle och lämna in den:

  1. Börja med att klicka på Lägg till bidrag.
  2. Du kan skriva och redigera texten i Moodles editor. Det går också att skriva texten i ett textredigeringsprogram först, t.ex. Word, och kopiera in den i editorn. Det lönar sig att slutgiltigt redigera textens utformning i editorn.
  3. Spara ändringar. Senare kan du redigera din inlämning genom att trycka på Redigera min inskickade lösning. När ditt arbete är klart och sidan visar en knapp för att skicka in uppgiften till bedömning, klicka då också på den.

  Moodle skickar inget bekräftelsemeddelande när filen tagits emot, men vid Inlämningsstatus ser du om uppgiften är Inlämnad för bedömning.

  Efter inlämningen kan läraren ge feedback som du ser där du lämnade in uppgiften. Eventuell feedback och bedömning ser du också i menyn till vänster på kurssidan under rubriken Vitsord.

  Rutan Inlämningsstatus

  Här ser du bedömningens status, och när inlämningen är bedömd ser du också eventuell feedback.  I rutan finns en sammanfattning av din inlämning: början av texten du skrivit i editorn, en lista på inlämnade filer och de kommentarer du skrivit.

  • Inlämningskommentarer: Du kan ge läraren ytterligare information om din inlämning. Klicka på Kommentarer ([antal redan skrivna kommentarer]) och välj Spara kommentar när du har skrivit färdigt.
  • Redigera min inskickade lösning: Du kan lägga till och redigera filer och nättexter i din inlämning
  • Skicka till bedömning : Om inlämningsuppgiften har den här knappen måste du komma ihåg at klicka på den! På det här sättet bekräftar du för läraren att din inlämnade uppgift är slutgiltig och att du inte tänker göra ändringar. På samma gång låser du också svaret så att du inte längre kan redigera det.

  Bildexempel på inlämning

  I den här uppgiften kan du lämna in både nättext i editorn och högst tre filer, och skriva kommentarer till inlämningen. Inlämningsuppgiften har också Skicka till bedömning-funktionen, genom vilken studenten bekräftar sin inlämning (funktionen används inte alltid).

  Förstora bilderna genom att trycka på dem.

  1. Lägg till bidrag.

  Image Added

  2. Du kan skriva i editorn och/eller lämna in filer.

  Image Added

  3. Du kan redigera din inlämning. En redan uppladdad fil kan du radera genom att klicka på filens symbol och Radera i fönstret som öppnas. Obs! Om Skicka till bedömning-funktionen är i användning måste du komma ihåg att klicka på den. Efter det kan inlämningen inte längre redigeras.

  Image Added

  4. Uppgiften har lämnats in till läraren, men läraren har inte ännu bedömt den.

  Image Added

  5. Läraren har bedömt uppgiften.

  Image Added

  Tentamen


  Tip
  iconfalse
  title

  Moodle-tentamina markeras med symbolen image2018-4-17_13-34-17.pngImage Added. Läraren kan använda Moodle-tentamen för essätentamina, flervalstentamina och andra tentamina som stöder undervisningen. Läraren kan begränsa tillträde till tentamen så att det bara går att komma åt den under vissa tider. Läraren bestämmer också i vilket skede studenten ser sina poäng och de rätta svaren.

  Obs. För essätentamina kan det hända att Moodle istället visar symbolen för inlämningsuppgifter, vilken är: image2018-4-17_13-50-56.pngImage Added. Se instruktionerna för inlämningsuppgifter ovan. Notera att det kan hända att tentamenssvaren granskas i Plagiatkontrollprogrammet Urkund.

  Före tentamen

  Innan tentamen börjar ska du försäkra dig om att du har fungerande internetuppkoppling och lugn och ro omkring dig.

  Läs lärarens instruktioner i god tid före tentamen. Om Moodle-kursen har ett område där du kan testa att göra en tentamen rekommenderas det att du gör det för att bekanta dig med tekniken. Du kan be din lärare att skapa ett område för att testa tentamen. Övningskursen på Moodle erbjuder också möjligheten att testa tentamina (på finska och engelska).

  Tentamen inleds

  Ofta är tentamina tidsbestämda så att frågorna publiceras ett bestämt klockslag.

  Påbörja tentamen genom att klicka på Image Added. Om du inte ser knappen måste du ladda sidan på nytt.

  Det kan uppstå rusning på Moodle när tentamen börjar. Då ska du vänta en stund, uppdatera webbläsaren och öppna tentamen igen. 

  Om tentamen är tidsbestämd meddelar Moodle hur lång tid du har på dig att slutföra tentamen när du klickar på Påbörja försök av testet ny, och Moodle ber dig bekräfta att du vill starta försöket.

  Under tentamen

  ...

  • Tentamens poäng och Sammanfattning av dina tidigare försök.
  • Genom att klicka på Granska kan du se frågorna, dina svar, poängen, lärarens kommentar och den automatiska feedbacken.

  Image Added


  Wiki i grupparbete

  Tip
  iconfalse

  Wiki används oftast som plattform för att tillsammans skapa text, t.ex. för att skriva en essä som grupparbete. Studenterna kan tillsammans skapa innehåll (text, bilder) för Moodles wiki, men bara en person kan skriva åt gången. Tanken är att alla kan redigera texten, så vad en student påbörjat kan ändras och förbättras av de andra.

  På wikins Kommentarer-flik kan studenterna diskutera och t.ex. komma överens om projektets tidtabell, arbetsfördelning, förändringar i arbetet o.s.v. Filer kan läggas till genom fil-ikonen i editorn under fliken Redigera (”Hantera filer” längst till höger), men när de är tillagda syns de under fliken Filer.

  ...

  Tip
  iconfalse

  Läraren kan erbjuda studenterna möjligheten att följa med och bokföra sina framsteg på kursområdet (och på samma gång får läraren chansen att följa med alla studenters framsteg på kursen). Vissa av aktiviteterna eller materialet på kursen kan automatiskt vara kopplade till framstegsuppföljningen om läraren har fastslagit inställningarna så.

  När läraren tagit i bruk funktionen för att följa framsteg på kursområdet och för minst en av kursens aktiviteter ser du texten Oma edistymiseni i rubrikbalken. Bredvid Oma edistymiseni finns symbolen med ett frågetecken som ger dig mera information. Uppföljningen syns på fyra olika sätt:

  • Streckad ruta med en blå markering: läraren har bestämt ett automatiskt prestationskrav som du har uppfyllt.
  • Streckad ruta som är tom: läraren har bestämt ett automatiskt prestationskrav som du inte ännu har uppfyllt.
  • Ruta med en blå markering: läraren har gett instruktioner för när en prestation är avklarad och du har själv markerat att den är det.
  • Tom ruta: äraren har gett instruktioner för när en prestation är avklarad och du har inte ännu markerat att den är det.

  Image Removed

  Du ser också hela kursens framsteg som en sträcka på Kursöversikt-sidan.

  ...

  läraren chansen att följa med alla studenters framsteg på kursen). Vissa av aktiviteterna eller materialet på kursen kan automatiskt vara kopplade till framstegsuppföljningen om läraren har fastslagit inställningarna så.

  När läraren tagit i bruk funktionen för att följa framsteg på kursområdet, du kan se aktivitetsdatum och slutförandekriterier i aktiviteten. Den grå färgen och texten "att göra" indikerar att du inte har gjort uppgiften ännu. Om färgen är grön och texten är "slutförd" har du gjort uppgiften. Beroende på de inställningar som gjorts av läraren visas datum och kriterier också på kurssidan:

  Image Added

  Läraren kan lägga till en slutförandeförlopp balk för att underlätta framstegens uppföljning. Lärarens inställningar avgör vilka uppgifter som måste vara gjorda för att det ska synas i balken och när balken markerar dem som avklarade. När en uppgift är avklarad markeras det med grön färg i balken. Blå färg betyder att uppgiften ännu är ogjord. Rött betyder att uppgiften är försenad.


  Tidslinje ger en översikt över deadlines på Kursöversikt-sidan. Deadlines kan sorteras efter förfallna eller kommande inlämningsdatum eller efter förfallodatum per kurs.


  Image Added

  Du ser också hela kursens framsteg som en sträcka på Kursöversikt-sidan.

  Spara det som du har skapat – portfolietänkande

  ...