Child pages
  • Miten lisään kurssille opettajia tai opiskelijoita?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kurssille lisätään jäseniä käyttäjähallinnan kautta (Asetukset / Kurssin ylläpito / Käyttäjähallinta / Osallistujat). Yksitellen voi osallistujia lisätä Osallistujat-taulukossa. Toiminnossa valitaan ensiksi rooli, joka uudelle jäsenelle annetaan (Teacher, Non-editing teacher, Student). Tämän jälkeen jokainen jäsen lisätään yksitellen. Hae-toiminnolla voi hakea jäseniä etu- tai sukunimellä, käyttäjätunnuksella tai sähköpostiosoitteella. Löydettyäsi oikean henkilön, valitse "Lisää". 

Mikäli henkilöä ei löydy Hae-toiminnolla lainkaan, varmista henkilön käyttäjätunnus. Muiden korkeakoulujen henkilöstöä tai opiskelijoita voidaan lisätä jäseneksi vasta sen jälkeen, kun he ovat kerran kirjautuneet HY-Moodleen (HAKA-kirjautuminen).

Jos lisäät kurssin opiskelijat kurssille yksitellen, heidän ei tarvitse antaa kurssiavainta ensimmäisellä kerralla, vaikka sellainen olisikin asetuksissa määritetty kurssille. Kurssiavainta käytetään ainoastaan itserekisteröitymisessä. Kurssiavain määritellään Asetukset-lohkon Käyttäjähallinan alta löytyvästä kohdasta "Osallistujien lisäämistavat" > Itserkisteröityminen > Muokkaa > Kurssiavain > Tallenna muutokset.

Mikäli et halua lisätä kurssin jäseniä yksitellen, voit pyytää opiskelijoita rekisteröitymään kurssille itse http://moodle.helsinki.fi -osoitteen kurssilistan kategorioiden kautta. Tällöin kannattaa lisätä kurssille avain. Lue lisää kursseille rekisteröitymisestä Opettajan oppaastaKs. Opettajan Moodle-opas.