Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Tämän projektisuunnitelman pohjalta päätetään erikseen hankinta- ja käyttöönottoprojektien käynnistämisestä Q4/2012 alkaen.
Uuden järjestelmän ensimmäiset käyttöönottoprojektit 2014