Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UKJ-valmisteluraportti lopullisen projektisuunnitelman tekoa varten

...

Yhteentoimivuuden ja päällekkäisten ratkaisujen välttämisen kannalta kaikkein keskeisin arkkitehtuurityössä kaikessa suunnittelussa tarkasteltava kysymys  on:

Millä tasolla tarkasteltava kohde (prosessi, tieto, tietojärjestelmäpalvelu) on yhteinen?

  • Kansallisesti
  • Kuntasektorilla, aluehallinnossa, valtionhallinnossa
  • Opetustoimessa
  • Korkeakoulusektorissa
  • Korkeakoulun sisällä
  • Tietyssä toimialueessa tai yksikössä

...