Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Esityksiä:

Anchor
kokous20120130
kokous20120130

Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän yhteiskokous 30.1.2012

Anchor
kokous20111110
kokous20111110

Valmisteluryhmänkokous 10.11.2011

UKJ-esittelyitä

Englanniksi:

Marshall Breedingin kirjastojärjestelmien tilannekatsaus (01/2012):

Breeding (2012). Perceptions 2011: An International Survey of Library Automation. http://www.librarytechnology.org/perceptions2011.pl

Luettavaa kirjastojärjestelmistä:

Luettavaa kokonaisarkkitehtuurimallista ja muista kuvaustekniikoista

Muuta