Child pages
  • Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, kevät 2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, kevät 2012

Luennoitsija

Jari Taskinen

Ajankohtaista

Toinen välikoe on ke 2.5. klo 12-15 sali A111. / Second exam is on Wed. May 2nd at 12-15 in Auditorium A111.

Sisältö

Kurssin pääaihe on klassinen, toisen kertaluvun lineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt: lämpö- ja aaltoyhtälöt, Laplace-yhtälö, sekä näihin liittyvät alkuarvo-ja reunaprobleemat. Ratkaisumenetelmiä ovat Fourier-sarjat, kerrospotentiaalit yms. Kurssin alussa käsitellään myös kvasilineaarisia ensimmäisen kertaluvun yhtälöitä. Kurssin laajuus on 10 op., ja se kuuluu syventäviin opintoihin. Esitietovaatimuksena on matematiikan aineopinnot / cum laude.

Luentoajat

Viikot 3-9 ja 11-18 ma 14-16, ke 12-14 C123. Laskuharjoitukset to 14-16 DK118, ohjaajana FM Jussi Martin.

Pääsiäisloma 5.4.-11.4.

Kurssin suorittaminen

Kurssin voi suorittaa 2 välikokeella (max. 2 x 24 pistettä). Ensimmäinen välikoe on pe 2.3. klo 13-15 salissa A111. Suoritetuista laskuista saa lisäpisteitä seuraavasti: 25 % = 1 piste, 35 % = 2 pistettä, 45 % = 3 pistettä, 55 % = 4 pistettä, 65 % = 5 pistettä, 75 % = 6 pistettä. Nämä lisätään kurssikokeiden pisteisiin.

Kurssin läpäisemiseksi välikokeilla on em. suorituksista saatava yhteensä vähintään tavanomainen minimipistemäärä, ja lisäksi kummastakin välikokeesta erikseen on saatava vähintään 6 pistettä.

Ensimmäinen välikoe on pe 2.3. klo 13-15 sali A111. Koealue on luentomonisteen luvun 6 loppuun, poislukien s. 35-36, sekä laskuharjoitukset 1-5. / First examination is on Fri March 2nd at 13-15 in auditorium A111. The topic includes the lectured material on parabolic and hypebolic equations (Banach fixed point theorem excluded) and Exercises 1-5.

Toinen välikoe on ke 2.5. klo 12-15 sali A111. Koealue on ensimmäisen välikokeen alueen komplementti. / Second exam is on Wed. May 2nd at 12-15 in Auditorium A111. The topic consists of all that was not included in the first exam.

Kirjallisuus

Luentomoniste, paperikopio nähtävissä huoneessa C326
David Colton: Partial Differential Equations, an Introduction
Robert McOwen: Partial Differential Equations, methods and applications
Haim Brezis: Analyse Fonctionelle

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

to

14-16

DK118

FM Jussi Martin

Tehtävät pdf-tiedostona / Exercise problems as pdf-files

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9
Harjoitus 10
Harjoitus 11

Ratkaisut / Solutions

Malliratkaisut 1
Malliratkaisut 2
Malliratkaisut 3
Malliratkaisut 4
Malliratkaisut 5
Malliratkaisut 6
Malliratkaisut 7
Malliratkaisut 8
Malliratkaisut 9
Malliratkaisut 10
Malliratkaisut 11