Child pages
  • Kevät 2012
63 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analyysi II
Matemaattisen analyysin jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Algebra I
Johdatus matematiikkaan
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Kombinatoriikka
Logiikka I
Matematiikan historia
Matematiikan LuK-seminaari
Mitta ja integraali
Topologia I
Vektoranalys
Verkot
Virtual Logic One

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Data-analyysi (osa 1 ja osa 2)
Data-analyysi R-ohjelmistolla
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa
Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2)

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Bayes-päättely
Data-analyysi R-ohjelmistolla
Lineaariset mallit
Otanta-aineistojen analyysi
Painotusmenetelmät surveyssä (Weighting methods in surveys)
Phylogeny inference and data analysis
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Ympäristötilastotiede

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Algebra II
Topologia II
Transformation groups

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Aika-taajuusanalyysi
Analyysin tutkielmaseminaari
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Funktioteoria II
Johdatus modulimuotoihin ja Linnikin ongelmaan
Pseudodifferentiaalioperaattorit
Reaalianalyysi I
Topics in geometric Fourier analysis
Topologiset vektoriavaruudet II
Variational methods in quasiconformal geometry and nonlinear elasticity

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to mathematical physics: Statistical mechanics
Lie algebras
Stochastic methods for physics and biology

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Geometries and models - an introduction
Vaativuusteoria

Column
width40%

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Mathematical modeling

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Funktionaalianalyysin peruskurssi
Inversio-ongelmat
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Pseudodifferentiaalioperaattorit

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Malliavin-laskenta
Introduction to mathematical physics: Statistical mechanics
Stokastiset prosessit

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid

Numeeriset menetelmät ja C-kieli

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Johdatus matemaattiseen rahoitusteoriaan
Riskiteorian jatkokurssi
Tariffiteoria

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Geogebra
Geometria
Matematiikan opetuslaboratorio
Matematiikka ja koulumatematiikka
Opettajalinjan peruskurssi
Analyysin tutkielmaseminaari

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Yleistetyt lineaariset mallit

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Bayesian theory with applications (B)
Computational statistics (A,B,Y,T)
Epästationaariset aikasarjat (A,B,T)
Multivariate methods
Otanta-aineistojen analyysi
Painotusmenetelmät surveyssä (Weighting methods in surveys) (P,Y,T)
Phylogeny inference and data analysis (B,T)
Rakenneyhtälömallit (P,Y,T)
Study Group: Bayesian Core
Ympäristötilastotiede

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

...