Child pages
  • Syksy 2011
58 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analyysi I
Analys I
Analysis I virtually
Analyysin virtuaalinen peruskurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Linjär algebra och matrisräkning I
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Johdatus matematiikkaan
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Linjär algebra och matrisräkning II
Matematiikan menetelmäkurssi
Matematiikan LuK-seminaari
Opettajalinjan työpaja II (Topologia I)
Vektorianalyysi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Introduction to statistics
Minustako tilastotieteilijä
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Genetic analysis and molecular evolution
Otantamenetelmät
Regressioanalyysin jatkokurssi
Robustit regressiomenetelmät
Statistical genetics
Survey-metodiikka
Statistical methods in medicine and epidemiology
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Analyyttinen lukuteoria
Galois'n teoria
Introduction to algebraic topology
Johdatus ääretönulotteiseen topologiaan
Topologia III

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Currents and varifolds
Fourier-analyysi
Funktionaalianalyysi II
Kompleksianalyysi I
Reaalianalyysi II
Thin Sets and Convolutions
Topologiset vektoriavaruudet I

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to conformal field theory
Introduction to mathematical physics: Schramm-Loewner evolution
Intoduction to mathematical physics: Multiscale methods

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Advanced set theory
Matemaattinen logiikka
Verkkoteoria

Column
width40%

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Evolution and the theory of games
Mathematics of infectious diseases

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Fourier-analyysi
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt II

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Stokastinen analyysi
Todennäköisyysteoria

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Riskiteoria

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Genetic analysis and molecular evolution (B,T)
Introduction to probability
Markovian modelling and Bayesian learning
Molecular genetics reading group (B,T)
Moniulotteiset aikasarjat (A,B,T)
Otantamenetelmät (Y,P,T)
Regressioanalyysin jatkokurssi (A,Y,P,T)
Robustit regressiomenetelmät (A,Y,P,T)
Statistical genetics (B,T)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B,T)
Survey-metodiikka (Y,P,T)
Topics in Survey Methodology and Survey Analysis (Y,P,T)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

...