Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Itämereltä Adrianmerelle:

kolme näkökulmaa kirjalliseen vastakulttuuriin Polonica-kokoelmassa
Näyttely Slaavilaisessa kirjastossa 17.6.2011-31.3.2012 

1. Historia

2. Puola

3. Tšekkoslovakia

4. Jugoslavia

Artikkeli Polonica-kokoelman historiasta Kansalliskirjasto-lehden 2/2011 -numerossa. Ks. s. 40-45.

A rich but neglected collection - and article on Polonica collection in The Slavonic Library (The National Library of Finland  Bulletin 2011)