Child pages
  • Tutkielmaseminaari, kevät 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Analyysin pro gradu - ja kandidaatintutkielmaseminaari, kevät 2011

Luennoitsija

Ritva Hurri-Syrjänen

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Luentoajat

Viikot 3-9 ja 11-18 to 10-12, pe 10-12 B322.

Pääsiäisloma 21.-27.4.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.