Child pages
  • Painotetut epäyhtälöt, kevät 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Painotetut epäyhtälöt, kevät 2011

Luennoitsija

Tuomas Hytönen

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

Mitta ja integraali, Reaalianalyysi I

Luentoajat

Viikot 3-9 ti 12-14 B322, ke 10-12 C124.

Kuvaus

Kurssilla tutkitaan analyysin perusoperaattoreiden, kuten Hardyn ja Littlewoodin maksimaalioperaattorin, toimintaa painotetuilla L^p-avaruuksilla, joissa Lebesguen mitan dx sijaan integroidaan painotetun mitan w(x)dx suhteen. Klassinen Muckenhouptin teoria 70-luvulta antaa kvalitatiivisen luonnehdinnan "hyvistä" painofunktioista w, joiden suhteen esimerkiksi maksimaalifunktiolla on suotuisat kuvausominaisuudet. Viimeaikaisen tutkimuksen kohteena puolestaan on ollut vastaava kvantitatiivinen teoria, eli operaattorinormien painoriippuvuuden tarkka arvioiminen. Kurssilla on tarkoitus päästä tutustamaan joihinkin varsin tuoreisiinkin tuloksiin, jotka edustavat harmonisen analyysin nykytutkimuksen etulinjaa.

Kurssia voidaan löyhästi pitää itsenäisenä jatko-osana joko 2009 luennoimalleni kurssille "Singulaariset integraalit ja Tb-lause" tai Aalto-yliopistossa 2010 luennoidulle kurssille "Harmoninen analyysi", mutta kumpaakaan näistä ei edellytetä esitietona.

Luentomoniste

Tätä päivitetään kurssin edetessä. Nyt on mukana koko kurssin (7 viikkoa) materiaali.

Harjoitukset

Harjoitustehtäviä jaetaan luennolla. Henri Martikaisen kirjoittamia ratkaisuita ilmestyy tähän:

1. ratkaisut

2. ratkaisut

3. ratkaisut

4. ratkaisut

5. ratkaisut

6. ratkaisut

7. ratkaisut