Child pages
  • Miten arvioin wikiin tehdyt tuotokset ja annan niistä palautetta?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Moodlen kurssialueelle lisätystä wikialueesta ei tule automaattisesti arviointikohdetta Moodlen opintokirjaan. Jos haluat arvioida opiskelijoiden wikiin tekemiä tuotoksia, lisää Moodleen Tehtävänanto-tyyppinen yksilötehtävä-aktiviteetti, Tehtävä, johon ei voi palauttaa tiedostoja eikä tekstiä mutta jonka kautta voit antaa arvosanan ja sanallisen palautteen (ks. erillinen ohje Tehtävänanto). Tästä on myös se hyöty, että tehtävänanto itse kurssialueella wikialueen sijaan on selkeä opiskelijoille. Tarvittaessa tehtävänannosta voidaan tehdä vielä suora linkki wikialueelle. Jos wiki-tuotoksia ei arvioida, sanallisen palautteen voi toki antaa opiskelijoille myös suoraan wikissä. Tällöin opiskelijat eivät saa tietoa palautteesta sähköpostiinsa, kuten Moodlen tehtävistä saa. Jos ryhmien ei ole tarkoitus nähdä toistensa palautteita, palautekeskustelun paikkana voi olla myös keskustelualue, joka on asetettu toimimaan erillisin ryhmiin (ks. Ota käyttöön ryhmätoiminnot (jako ryhmiin, ryhmäjulkaisu)).