Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EBSEES on Itä-Eurooppaa (entisiä kommunistisia maita) koskeva viitetietokanta. Se sisältää viitteitä kirjoihin, lehtiartikkeleihin, katsauksiin ja väitöskirjoihin. Tietokanta sisältää yli 50.000 kirjallisuusviitettä ajalta 1991-1996.

Early Russian Cinema -tietokanta sisältää 57 digitoitua elokuvalehteä, jotka ovat ilmestyneet Venäjän keisarikunnan alueella 1900-luvun alussa. Lehtiaineisto kuvaa venäläisen elokuvan ja elokuvakulttuurin varhaiskauden kehitystä sisältäen muun muassa elokuvien esittelyjä, arvosteluja, haastatteluja ja teattereiden ohjelmistoja. Lehdet sisältävät tietoa myös muista ajan viihteen muodoista. 

eLibraryRu on venäläinen portaali, jonka kautta pääsee venäläisiin ja ulkomaisiinkin tieteellisiin julkaisuihin. Lehtiä on eri tieteenaloilta, mm. Nauka-kustantamon lehtiä. Tällä hetkellä vajaa 200 avoimesti saatavilla olevaa lehteä. Mahdollisuus selata lehtiä tieteenaloittain ja tehdä kokotekstihakuja.

...

INTEGRUM on laaja venäläinen useiden eri tiedontuottajien tietokannoista integroitu tiedonhakuportaali, josta on haettavissa Venäjällä ja muissa IVY-maissa julkaistua aineistoa. Se sisältää sanoma- ja aikakauslehtiä, uutistoimistojen ja radio- ja televisiokanavien aineistoja, internet-julkaisuja, kaunokirjallisuutta, virallisjulkaisuja ja tilastoja.

Muslims in Russia -tietokanta esittelee Venäjän muslimiväestön julkaisuja aikajaksolla 1861-1918. Tämä aika oli yksi dynaamisimpia kausia Venäjän muslimiväestön historiassa. Nämä Venäjällä julkaistut materiaalit – kausijulkaisut ja monografiat - heijastavat muslimiväestön elämää osana Venäjän keisarikuntaa ja sekä kertovat muslimiväestön vaikuttajien näkemyksistä. Kokoelmassa on muslimien kirjoittamaa ja muslimeista kirjoitettua aineistoa.

Polnoe Sobranie Zakonov Rossijskoj Imperii  - Pietarin Kansalliskirjasto on digitoinut Venäjän vanhan lakikokoelman. Palvelusta voi hakea eri tavoin: kronologisesti, lain numerolla, henkilönimillä tai aiheen mukaisesti.

...