Child pages
  • Tilastolliset tietosuojamenetelmät, kevät 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

ma 21.3.
ke 23.3.
ma 28.3. Aiheena hieman mikroaineiston suojausta mutta pääaiheena taulukkoaineiston suojaus.
ke 30.3. Tässä tilaisuudessa esiintyy Janika Tarkoma joka kertoo Tilastokeskuksen tietosuojamenetelmistä ja käytänteistä. Tervetuloa myös muut kuin varsinaiset osanottajat.
ke 6.4.  Täydentävää ja kertaavaa aihetta, yhden osanottajan (Aku-Ville Lehtimäki) esitys lisäopisteiden hankkimiseksi; on mahdollista että tulee toinenkin esitys. Erityisesimerkki siitä päteekö kaikkialla se rekistereiden periaate että siellä mukana oleva voi tarkistaa omat tietonsa. Tässä yhteydessä esitän omakohtaisen testini tuloksia erään aran aiheen tiimoilta (tästä ei juuri kukaan tiedä eli paljastan sen ensi kertaa).  Tässä ovat siihen liittyvät kalvot:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/62440126/Tietosuoja_esimerkki.pdfImage Removed

Kokeet


Koe on maanantaina 11.4.  klo 16-18 samassa paikassa kuin luennot eli U37:ssä. Koe kattaa perusasiat luennoista, erityisesti kysymyksiä siitä, mitä on tilastollinen tietosuoja, mitä riskejä voi tilastodatan kanssa ilmaantua ja mitä menetelmiä on tietosuojan takaamiseksi ilman että informaatiota häviää liikaa (sekä mikrodata että makro- tai taulukkodata) . Myös esille tulevat erityisstrategiat datan käsittelemiseksi tutkimus- ja muihin järkeviin tarkoituksiin siinä tapauksessa kun dataa ei voida tietosuojata kunnolla.  

...