Child pages
  • Generalized linear models, spring 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Pääsiäisloma 21.4.-27.4.2011

Viimeinen luento 29.4.2011

Laskuharjoitukset

1. Perjantai 25.03.2011, klo 12-14, C128
2. Perjantai 01.04.2011, klo 12-14, C128
3. Perjantai 08.04.2011, klo 12-14, C128
4. Perjantai 15.04.2011, klo 12-14, C128
5. Perjantai 06.05.2011, klo 12-14, C128
6. Tiistai      10.05.2011, klo 16-18, C128

Laskuharjoituksia pitää Markku Malmivuori (markku.malmivuori@helsinki.fi)

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeissa ja kahdessa ensimmäisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä!

Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet

30%

0.5

40%

1

50%

1.5

60%

2

70%

2.5

80%

3

90%

3.5

...

https://bscw.helsinki.fi

Kokeet

Keskiviikko 18.5.2011 klo 14-17, C123 (kurssikoe)

Torstaina 9.6.2011 klo 10-14, A111 tai B123 (kesätentti)

Kirjallisuus

Luentomoniste löytyy kurssin BSCW-alueelta

...

Foreign students who can't follow Finnish lectures can take part in the exam on the 18th of May or take a general examination in stead of entering the course. Note that summer examination is on the 9th of June. The required material is McCullagh, P. and Nelder, J. A. (1st or 2nd edition). The exercises are in Finnish and English. Extra points (maximum 3.5 points) earned by solving the exercises will be added to the passed course exam points (see the table above).  An exercise is considered as solved, if you volunteer to present your solution in the exercise session.

...