Child pages
  • Stokastiset prosessit, kevät 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Stokastiset prosessit, kevät 2011

Luennoitsija

Esa Nummelin

Luento ke 20.4. siirretty to:ihin 28.4. klo 16-18 C124. Viimeiset harjoitukset (7. harj) to 5.5. klo 16-18 C124.
Kurssikokeet ja tentit käsittävät verkkotekstin (stokastiset prosessit/kesä 2008) materiaalin (6 op). Lisäksi on mahdollista itseopiskellen suorittaa 2 op kirjoittamalla n. 5 sivun essee annetun materiaalin pohjalta (Willmott). Tätä vaihtoehtoa kuvataan luennolla 28.4. Kuvaus tulee verkkoon luennon jälkeen.

Laajuus

6 tai 8 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaavat tiedot.

Luentoajat

Viikot 6-9, 11-14, 16 ma 12-14, ti 10-12 C124. Lisäksi viikot 11-14 ja 16 ke 14-16 D122.
Lisäksi ke 11.5. klo 14-16 kertaus- ja kyselytilaisuus.

Kokeet

Kaksi kurssikoetta, yht. 0-24 pistettä. Laskuharjoituksista 0-6 lisäpistettä. 1. kurssikoe to 31.3. klo 16.00-18.00 salissa CK112. Sen tuloksen saa tietää kysymällä tekstiviestillä 050 5114075 tai sähköpostitse. 2. kurssikoe to 12.5. klo 16.00-18.00 sali CK112. Tentti ti 17.5. klo 12-16 ja 9.6. klo 10-14. Suositellaan, että kurssi suoritetaan joko kurssikokeilla tai jommallakummalla em. tenttipäivistä.

Kirjallisuus

Perusteksti verkossa: stokastiset prosessit/kesä 2008. Lisäksi kurssin loppupuolella monistetaan vähän lisämateriaalia.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Viikot 7-9, 11-14, 18 to 16-18 C124.